Coachande psykologer i Almedalen

Föreningen Coachande psykologer kommer i år att medverka i Almedalsveckan:

"Samhällets inköp av coachtjänster ökar. Vad får man? Kan man lita på att coachen har rätt kompetens?".

Allt fler får möjlighet till stöd av en coach – finansierat av samhället eller arbetsgivaren. Men vad är en coach? Hur vet man att coachen är rätt utbildad? I Sverige är det helt oreglerat idag. Det är fritt fram för vem som helst att kalla sig coach samt att utbilda och certifiera coacher.

Välkommen den 1/7 kl 12.30 - 13.30 till E-huset, Uppsala universitet, huvudentre Cramérgatan, sal E31. Läs mer här!