Tidigare webinar på Youtube

När det är möjligt försöker vi spela in våra webinarer och gör dem tillgängliga på Youtube. Hittills finns ett webinar att se där:

Webinar den 10/9 2018 om chefscoaching i grupphttps://youtu.be/D_Kml-hIixY